Integritetspolicy

(2022-04-20)

Enbart IT är ett varumärke som används för tjänster inom bland annat webbhotell, serverdrift och co-location. Bakom varumärket står HTTP 403 Invest AB (556952-1668), nedan Enbart IT.
Denna policy beskriver hur vi på Enbart IT hanterar personuppgifter. Policyn är en komplettering till våra Allmänna villkor. Genom att använda våra tjänster godtar du vår integritetspolicy och behandlingen av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in?

Personuppgifter kan samlas in direkt från dig som kund vid registrering (t.ex. namn och adress) eller i samband med användande av våra tjänster (t.ex. IP-nummer och användarnamn).
Vi kan komma att samla in personuppgifter för identifiering (t.ex. namn och personnummer), kontakt (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer) och historik (t.ex. inloggningshistorik, IP-nummer och användarnamn) om dig som kund.

Hur används uppgifterna?

För att hantera beställning, support och administration
Det avtal som upprättades i samband med beställningen utgör den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet.

För att ge information och erbjudanden
Det är i vårt berättigade intresse att kunna ge dig som kund information och erbjudanden. Vi behöver i vissa fall också skicka t.ex. bekräftelse via e-post vid beställning för att kunna uppfylla vårt avtal.

För att förhindra missbruk
Det är i vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster, förhindra olovlig användning och obehörig åtkomst.

För att följa lagens krav
Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Hur delas uppgifterna?

Vi kan komma att dela personuppgifterna med leverantörer som vi anlitat för att uppfylla våra åtaganden enligt avtal. Vi samarbetar med olika leverantörer inom t.ex. domännamnshantering, e-posthantering, SSL-certifikat och ekonomi.
I de fall personuppgifter överförs till en leverantör utanför EU/EES kommer vi vidta de åtgärder som krävs enligt dataskyddsförordningen kring tredjelandsöverföring.
I de fall personuppgifterna används för registrering av domännamn kan dina personuppgifter publiceras i publika register som ägare av domännamn.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för oss som leverantör och så länge vi är skyldiga enligt lag.

Din rätt kring uppgifterna

Som kund och registrerad person har du följande rättigheter kring de uppgifter vi lagrar och hanterar. Rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter som finns lagrade; rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter; rätt att blockera behandling av uppgifterna (så länge det inte strider mot avtal eller gällande lag); rätt att begära radering av lagrade uppgifter.
Begäran görs skriftligen till adressen nedan. Det kan krävas att vi verifierar din identitet innan vi kan genomföra begäran.

Kontaktinformation

Kontakta oss på support@enbart.se eller via www.enbart.se
Personuppgiftsansvarig är HTTP 403 Invest AB, Ringsta 130, 836 92 Lit.
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.

Rulla till toppen